Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Bảng tính Excel của bạn chỉ có một cột ghi họ và tên của học sinh, nhân viên hay danh sách của một nhóm người nào đó. Nay bạn muốn tách họ và tên của những người đó ra một cột riêng để phục vụ cho những xử lý khác. Để làm điều đó đa … Đọc tiếp

Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Tạo biểu đồ theo dõi thứ hạng từ khóa từ bảng có sẵn Chúng ta có bảng dữ liệu Excel sẵn có như trong hình, điều cần làm là tạo một cái biểu đồ để dễ dàng theo dõi biến động hơn. Đầu tiên, bôi đen bảng dữ liệu, cả hàng và cột tên (như … Đọc tiếp

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Bình thường để lập một bản báo cáo bằng Excel, có tỉ giá tiền tệ, ngoại tệ, hoặc các tỉ giá khác, thì chúng ta thường copy tỉ giá tại thời điểm đó ở trên mạng, rồi chèn vào bảng tính. Hoặc có thể quy định giá cố định tạm tính, hoặc chỉ để chung … Đọc tiếp

[Hướng dẫn ngắn gọn] Gộp ô trong Excel

Hướng-dẫn-gộp-ô-trong-Excel

Như tiêu đề bài viết, chúng ta sẽ tìm cách để gộp ô trong Excel. Bôi đen các ô cần gộp, và Click vào Merge & Center là xong. Khi này, các ô được bôi đen sẽ được gộp thành một ô, và được căn giữa luôn. Lỗi trong khi gộp ô? Bạn gộp ô … Đọc tiếp