Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Tạo biểu đồ theo dõi thứ hạng từ khóa từ bảng có sẵn

Chúng ta có bảng dữ liệu Excel sẵn có như trong hình, điều cần làm là tạo một cái biểu đồ để dễ dàng theo dõi biến động hơn.

Đầu tiên, bôi đen bảng dữ liệu, cả hàng và cột tên (như hình)

Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa
Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Sau đó, vào Insert như hình vẽ, chọn loại biểu đồ mà bạn muốn > Done

Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa
Tạo biểu đồ từ bảng có sẵn trong Excel dùng để theo dõi từ khóa

Vậy là xong, đây là dạng 1 biểu đồ nhưng theo dõi nhiều từ khóa, có thể chọn dạng khác để dễ nhìn hơn.

Hoặc mỗi từ khóa là 1 biểu đồ

Video hướng dẫn

Viết một bình luận