Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Bình thường để lập một bản báo cáo bằng Excel, có tỉ giá tiền tệ, ngoại tệ, hoặc các tỉ giá khác, thì chúng ta thường copy tỉ giá tại thời điểm đó ở trên mạng, rồi chèn vào bảng tính. Hoặc có thể quy định giá cố định tạm tính, hoặc chỉ để chung chung chứ không để số liệu cụ thể. Vậy có cách nào cập nhật tỉ giá tiền tệ, ngoại tệ trực tuyến vào Excel không nhỉ? Làm sao để update tỉ giá trên mạng vào bảng tính, mà không cần phải làm thủ công? Với Microsoft Excel 2010 trở về sau (Microsoft Excel 2013, Microsoft Excell 2016,… ) thì việc này vô cùng đơn giản. Vậy chúng ta hãy đến ngay với cách cập nhật tỉ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel ngay nhé.

Chọn trang có bảng tỉ giá hối đoái cập nhật liên tục

Vào Google và tìm bằng từ khóa: “tỉ giá ngoại tệ”, “tỉ giá tiền tệ”,… chúng ta chọn ngay được Website có bảng tỉ giá. Ví dụ: https://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel
Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel

Chèn bảng tỉ giá vào bảng tính của Microsoft Excel

Vào Excel > Data > From Web

Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1
Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1

Nhập địa chỉ Web có bảng tỉ giá mà chúng ta tìm được vào cửa sổ New Web Query hiện ra:

Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1
Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1

Sau khi bấm Import, bảng tỉ giá sẽ được chèn vào bảng tính

Cập nhật tự động tỉ giá trên Internet vào bảng tính Excel

Để tự động cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tiền tệ trên Internet cho Microsoft Excel, thì chúng ta còn phải làm thêm một bước nữa, đó là vào:

Data > Properties (ngay cạnh Refresh All). Ở cửa sổ hiện ra, chúng ta tích vào Refresh every … minutes. Tức là bảng sẽ tự cập nhật mỗi … phút. Để mặc định là 60 phút. Ngoài ra cần tích vào Refresh data when opening the file, để mỗi khi mở file là bảng giá tự cập nhật.

Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1
Tự động Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet vào bảng tính cho Microsoft Excel 1

Chỉ với những bước đơn giản trên là chúng ta có thể dễ dàng nhập bảng tỉ giá từ trên website vào bảng tính của Excel rồi. Chúc bạn thành công.

Viết một bình luận