[Hướng dẫn ngắn gọn] Gộp ô trong Excel

[Hướng dẫn ngắn gọn] Gộp ô trong Excel

Như tiêu đề bài viết, chúng ta sẽ tìm cách để gộp ô trong Excel.

Bôi đen các ô cần gộp, và Click vào Merge & Center là xong. Khi này, các ô được bôi đen sẽ được gộp thành một ô, và được căn giữa luôn.

Hướng dẫn gộp ô trong Excel
Hướng dẫn gộp ô trong Excel

Lỗi trong khi gộp ô? Bạn gộp ô không được? Hãy kiểm tra lại xem có phải có nhiều hơn 1 ô có giá trị ở trong không. Ví dụ như hình dưới, có 1 ô chứa “A”, 1 ô chứa “B”, gộp lại sẽ báo lỗi vì giữa các ô gộp thì chỉ có nhiều nhất 1 ô được chứa dữ liệu thôi.

Lỗi khi gộp ô trong Excel
Lỗi khi gộp ô trong Excel

Chúc bạn thành công

Originally posted 2018-05-31 10:00:28.

Viết một bình luận