Test - Kiểm tra tốc độ mạng mình đang dùng

Test – Kiểm tra tốc độ mạng mình đang dùng

Bạn muốn kiểm tra xem tốc độ mạng nhà mình là bao nhiêu, có cao không nhưng chưa biết dùng phần mềm hay website nào để test? Dưới đây là một số Website check tốc độ mạng mà bạn đang dùng.

MegaPath

Link: https://www.megapath.com/speedtestplus/

Cách kiểm tra tốc độ mạng

Fast

https://fast.com/

Cách kiểm tra tốc độ mạng

Speedtest

http://beta.speedtest.net/

Cách kiểm tra tốc độ mạng

Vậy tốc độ mạng mà bạn đang dùng là bao nhiêu? Cùng chia sẻ bằng cách comment ở phía dưới nhé.

Viết một bình luận