Tăng dung lượng file tải lên WordPress MultiSite giới hạn 1MB

Tăng dung lượng file tải lên WordPress MultiSite giới hạn 1MB

Tăng dung lượng upload tập tin cho WordPress > 1MB – Change Maximum Upload File Size 1MB

Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress

Tài liệu này hướng dẫn cho bạn đang dùng wordpress multisite (nhiều website trên cùng một mã nguồn wordpress ). Khi tạo site cho khách hàng bị giới hạn upload 1MB, hay import file .xml = 1MB, File của bạn > 1MB.

Bạn muốn nhiều hơn 1MB

Tang dung luong upload tap tin anh video WordPress
Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress

Sau khi thực hiện sẽ như thế này

Tăng dung lượng upload tập tin WordPress
Tang dung luong upload tap tin anh video WordPress

1/ Bạn kiểm tra thông số trên server ok chưa [tenmein]/info.php

3 Thông số này > 2mb là ok, vd của mình là:

post_max_size 58M
upload_max_filesize 32M
memory_limit 128M

Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng tải lên tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng tải lên tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng tải lên tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng tải lên tập tin ảnh video WordPress

Nếu chưa bạn liên lạc kỹ thuật quản trị server nhờ giúp chỉnh thông số như trên

2/ Bạn vào trang [tenmien]/wp-admin/network/settings.php
Tìm dòng “Max upload file size” = 1500KB
Thay bằng “Max upload file size” = 5500KB

Vậy bạn có thể import được file .xml = 5MB

Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress
Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress
Tang dung luong upload tap tin anh video WordPress
Tăng dung lượng upload tập tin ảnh video WordPress

Chúc bạn thành công

Nguồn: https://m.nhonmy.com/tang-dung-luong-upload-tap-tin-1mb-change-maximum-upload-file-size-1mb.nmc

Originally posted 2017-10-21 16:20:20.

Viết một bình luận