Một số Website học tập mà bạn không thể bỏ qua

Một số Website học tập mà bạn không thể bỏ qua

10 WEBSITE HỌC NGOẠI NGỮ CỰC ĐỈNH 1. Học nhiều ngoại ngữ miễn phí: https://www.duolingo.com/ 2. Học ngoại ngữ trong 200 giờ: https://lingvist.com/ 3. Cộng đồng học ngoại ngữ miễn phí: https://www.busuu.com 4. Sử dụng flashcards để học từ vựng: https://www.memrise.com 5. Trang luyện viết tiếng Anh hay: https://owl.english.purdue.edu/ 6. Trang luyện đọc hiệu quả: … Đọc tiếp Một số Website học tập mà bạn không thể bỏ qua