Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Bảng tính Excel của bạn chỉ có một cột ghi họ và tên của học sinh, nhân viên hay danh sách của một nhóm người nào đó. Nay bạn muốn tách họ và tên của những người đó ra một cột riêng để phục vụ cho những xử lý khác. Để làm điều đó đa … Đọc tiếp Thủ thuật Excel: Tự động tách họ và tên trong Excel

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel

Bình thường để lập một bản báo cáo bằng Excel, có tỉ giá tiền tệ, ngoại tệ, hoặc các tỉ giá khác, thì chúng ta thường copy tỉ giá tại thời điểm đó ở trên mạng, rồi chèn vào bảng tính. Hoặc có thể quy định giá cố định tạm tính, hoặc chỉ để chung … Đọc tiếp Cập nhật tỷ giá ngoại tệ trên Internet cho Microsoft Excel