Tại sao ứng dụng không được phê duyệt trên App Store

Tại sao ứng dụng không được phê duyệt trên App Store

Sau đây là 10 lý do phổ biến khiến ứng dụng của bạn không được phê duyệt trên App Store Apple cập nhật 10 lý do mới nhất mà những ứng dụng bị từ chối khi đưa lên Appstore. Trong đó nhiều nhất là các lý do về Hiệu xuất hoạt động của ứng dụng, … Đọc tiếpTại sao ứng dụng không được phê duyệt trên App Store