[Hướng dẫn ngắn gọn] Gộp ô trong Excel

Hướng-dẫn-gộp-ô-trong-Excel

Như tiêu đề bài viết, chúng ta sẽ tìm cách để gộp ô trong Excel. Bôi đen các ô cần gộp, và Click vào Merge & Center là xong. Khi này, các ô được bôi đen sẽ được gộp thành một ô, và được căn giữa luôn. Lỗi trong khi gộp ô? Bạn gộp ô … Đọc tiếp[Hướng dẫn ngắn gọn] Gộp ô trong Excel