Custom CSS – chỉnh Table of Contents Plus tạo mục lục đẹp

Custom CSS - chỉnh Table of Contents Plus tạo mục lục đẹp

Chỉ với dòng code sau, bạn paste vào phía cuối cùng của file style.css là sẽ được một mục lục giống của mình vậy. Vào Giao diện -> Sửa, chọn file Style.css Paste đoạn code sau vào cuối /* Code CSS tùy chỉnh Table of Contents Plus */ #toc_container { background: #f9f9f9; border: 0px !important; … Đọc tiếp