Test – Kiểm tra tốc độ mạng mình đang dùng

Test - Kiểm tra tốc độ mạng mình đang dùng

Bạn muốn kiểm tra xem tốc độ mạng nhà mình là bao nhiêu, có cao không nhưng chưa biết dùng phần mềm hay website nào để test? Dưới đây là một số Website check tốc độ mạng mà bạn đang dùng. MegaPath Link: https://www.megapath.com/speedtestplus/ Fast https://fast.com/ Speedtest http://beta.speedtest.net/ Vậy tốc độ mạng mà bạn đang dùng … Đọc tiếpTest – Kiểm tra tốc độ mạng mình đang dùng