Có những loại dịch vụ Hosting Website nào?

Có những loại dịch vụ Hosting Website nào?

Có nhiều loại dịch vụ Web Hosting mà bạn có thể lựa chọn để lưu trữ Website của mình. Trước khi đăng ký một dịch vụ Web Hosting, đầu tiên và điều vô cùng quan trọng là biết được có những loại Hosting nào, hiểu được loại dịch vụ Hosting mà Website của bạn, sau là ngân sách bạn có thể chi, và cuối cùng là những dịch vụ mà nhà cung cấp Hosting đưa ra.