THÔNG BÁO……..

Website đã được chuyển về host khác. Mục đích là để thử nghiệm việc chuyển host và thiết kế giao diện cho website. Mọi dữ liệu và giao diện cũ vẫn còn được lưu giữ tại kynguyencongnghe.tk. Thân!

Originally posted 2018-08-19 06:27:47.

Viết một bình luận