Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao Google Search

Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao Google Search

Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao của Google sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để tìm được thứ mình cần, phục vụ công việc SEO. Một số trong rất nhiều thứ bạn có thể làm đó là:

 • Tìm lỗi Index
 • Tìm trang chưa chuyển hướng https
 • Tìm các trang có nội dung trùng lặp
 • Tìm các tập tin, các trang trên website của bạn (nghe hiển nhiên, nhưng ví dụ, bạn muốn tìm các trang xuất hiện do lỗi code, hoặc các trang không muốn được index, vân vân mây mây)
 • Tìm trang đi backlink, tìm website cho bình luận, tìm các trang cho viết Guest Post
 • Tìm các trang liên quan để tối ưu liên kết nội bộ (cái này là Sure hay One Win Method gì đó bên GTV SEO có hướng dẫn)
 • Tìm các bài PR của đối thủ, tìm backlink đối thủ ngay trên Google, tìm hệ thống MXH của đối thủ
 • Và còn rất nhiều, nếu bạn có thể dùng đúng cách, sáng tạo.

Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao Google

Tìm kiếm chính xác “từ khóa”

Tìm kiếm chính xác từ, cụm từ, câu, hoặc cả đoan văn, ở bất cứ trang web nào có chính xác thứ mà bạn tìm.

Tìm kiếm X hoặc Y

Cách dùng:

 • X OR Y
 • X | Y

2 cách trên cho kết quả như nhau, chú ý từ OR phải viết HOA.

Tìm kiếm X và Y

Cách dùng:

X AND Y

Thực ra ta ít dùng kiểu này, vì gần như truy vấn nào Google cũng mặc định tìm các từ khóa có trong truy vấn tìm kiếm

Tìm kiếm loại trừ

Loại trừ 1 kết quả có chứa 1 từ nào đó. Ví dụ: trà sữa -toco

Tìm kiếm mà không nhớ 1 từ nào đó trong cụm

Cách dùng:

Apple Steve *

Nhóm các câu lệnh tìm kiếm nâng cao với ()

Cách dùng: (X OR Y) Z

Kết quả sẽ tìm kiếm cho X Z hoặc Y Z

Tìm kiếm giá

Tìm kiếm sản phẩm theo giá: ví dụ Laptop $200

Tìm định nghĩa của từ, theo từ điển được Google xây dựng

Cách dùng: define:website

Lấy bản lưu cached gần nhất của một website

cache:kynguyencongnghe.com

Tìm kiếm file theo định dạng

Cách dùng:

 • toán cao cấp filetype:pdf
 • toán cao cấp ext:pdf

2 cách dùng trên cho kết quả như nhau

Tìm kết quả chỉ trên 1 trang chỉ định

Cách dùng:

Thủ thuật SEO site:kynguyencongnghe.com

Tìm các trang liên quan

Cách dùng: related:microsoft.com

Có vẻ lệnh này chỉ dùng được cho các trang tiếng Anh ?!

Tìm các trang có từ khóa nằm ở tiêu đề

Cách dùng: intitle:Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao Google Search

Tìm các trang có tất cả từ khóa nằm ở tiêu đề

Cách dùng: allintitle:Các câu lệnh tìm kiếm nâng cao Google Search

Allintitle và Intitle nó cũng giống như tìm kiếm chính xác và tìm kiếm thường

Tìm các trang có chứa từ khóa

Nghe có vẻ hơi … vô dụng. Nó sẽ tìm các trang có chứa từ khóa, ở bất cứ chỗ nào trong trang:

Cách dùng: intext:từ khóa

Tìm các trang chứa toàn bộ từ khóa trong truy vấn tìm kiếm

Cách dùng: allintitle:từ khóa

Tìm kiếm trang chứa 2 từ cách nhau không quá N từ

Cách dùng: X AROUND(N) Y

Ví dụ: iPhone AROUND(4) Apple

Xem dự báo thời tiết

Cách dùng: weather:hanoi

Xem thông tin cổ phiếu

Cách dùng: stocks:msft

Tìm kiếm bản đồ

Cách dùng: map:Hà Nội

Tìm kiếm phim

Cách dùng: movie:từ khóa về phim, có thể là tên nhân vật

Chuyển đổi tiền tệ

Cách dùng: $40 in VND

Tìm kiếm thông tin Google News tại một trang đặc biệt nào đó

Cách dùng: thời sự source:vnexpress

P/S: Sẽ cập nhật… nếu rảnh =_=

Viết một bình luận